حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پرنده شیرین جوانی

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| نگار خلف
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 132

11,000تومــان

تراموایی به نام هوس

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| آراز بارسقیان
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 110

9,000تومــان

باغ وحش شیشه ای

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| مهدی فروغ
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 96

7,000تومــان

اتوبوسی به نام هوس

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| مرجان بخت مینو
ناشر: مینو
تعداد صفحات: 160

8,500 تومــان

اطلسی های لگدمال شده، شام نامطبوع

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| مرجان بخت مینو
ناشر: مینو
تعداد صفحات: 69

5,000تومــان

خانه ای روی گودال

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| مرجان بخت مینو
ناشر: مینو
تعداد صفحات: 123

7,500تومــان

انتهای خیابان 77

گروه مولفان | امیرحسین رضایی| دیوید آیوز| تنسی ویلیامز| گور ویدال
ناشر: روزگار
تعداد صفحات: 96

9,000 تومــان

من از میان شعله ها بر خاسته ام

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| مرجان بخت مینو
ناشر: مینو
تعداد صفحات: 32

3,000تومــان

شب ایگوانا

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| مسعود خیام
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 224

17,000تومــان

تراموایی به نام هوس

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| آراز بارسقیان
ناشر: میلکان
تعداد صفحات: 156

11,000 تومــان

کامینو رئال

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| دانیال مهران زاده| نغمه ثمینی| مریم دادخواه تهرانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 231

13,000تومــان

دفتر یادداشت تریگورین

گروه مولفان | تنسی ویلیامز| آراز بارسقیان| آنتون پاولوویچ چخوف
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 120

6,000تومــان