حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه تغییرات فرهنگی در ایران

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

جامعه، سیاست و فرهنگ در ایران

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی| سارا احمدی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 417

34,500 تومــان

تغییرات، چالش ها و آینده خانواده ایرانی

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 320

21,900 تومــان

جامعه شناسی خانواده ایرانی

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

5,500تومــان

اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 328

15,500 تومــان

تاریخ تکون جامعه شناسی

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 260

7,000تومــان

درس گفتارهایی درباره جامعه شناسی امیل دورکیم و ماکس وبر

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 217

14,500 تومــان

جامعه شناسی فرهنگ

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 248

16,500تومــان

مکتب ها و نظریه های جامعه شناسی

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 614

34,500 تومــان

خانواده ایرانی

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 230

14,500تومــان

نظریه های جامعه شناسی -جلد 2

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

نظریه های جامعه شناسی

گروه مولفان | تقی آزاد ارمکی
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 340

12,500 تومــان