حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 6

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن ‏‫ مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 599

45,000تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن ‏‫ مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 670

47,000تومــان

بحث برنر

گروه مولفان | ترور هنری استن| سی. اچ. ای. فیلپین| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 400

35,000 تومــان

سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی -جلد 1

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 862

60,000 تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 4

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن ‏‫ مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 728

40,000 تومــان

درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن -جلد 1

گروه مولفان | استوارت هال| محمود متحد| عباس مخبر| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 484

34,000 تومــان

نظریه ی رمان

گروه مولفان | جورج لوکاچ| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 224

12,000تومــان

دمکراسی

گروه مولفان | آنتونی آربلاستر| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: آشیان
تعداد صفحات: 176

8,000تومــان

تاریخ فلسفه ی راتلج -جلد 1

گروه مولفان | کریستوفر چارلز ویستن تیلور| حسن ‏‫ مرتضوی| علی معظمی جهرمی
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 777

55,000تومــان

عصر نهایت ها

گروه مولفان | اریک جان هوبزباوم| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 783

49,000تومــان

مارکس متاخر و راه روسی

گروه مولفان | تئودور شانین| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: روزبهان
تعداد صفحات: 393

37,000تومــان

سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی -جلد 2

گروه مولفان | کارل مارکس| حسن ‏‫ مرتضوی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 670

50,000 تومــان