حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

معنای زندگی

گروه مولفان | تری ایگلتون| عباس مخبر
ناشر: بان
تعداد صفحات: 128

10,000تومــان

چگونه ادبیات بخوانیم

گروه مولفان | تری ایگلتون| مشیت علایی
ناشر: لاهیتا
تعداد صفحات: 264

18,000 تومــان

پرسش هایی از مارکس

گروه مولفان | تری ایگلتون| رحمان بوذری| صالح نجفی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 256

20,000تومــان

ویلیام شکسپیر

گروه مولفان | تری ایگلتون| محسن ملکی| مهدی امیرخانلو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 254

16,900تومــان

آثار ادبی را چگونه باید خواند

گروه مولفان | تری ایگلتون| محسن ملکی| بهزاد صادقی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 270

22,000تومــان

پیش درآمدی بر نظریه ادبی

گروه مولفان | تری ایگلتون| عباس مخبر
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 362

24,500 تومــان

مارکسیسم و نقد ادبی

گروه مولفان | تری ایگلتون| علی اکبر معصوم بیگی
ناشر: بوتیمار
تعداد صفحات: 136

9,700تومــان

معنای زندگی

گروه مولفان | تری ایگلتون| عباس مخبر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 222

10,000تومــان

  • 1