حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

چرخه رهبری

گروه مولفان | نویل ام تیچی| محمد علی طوسی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 408

4,500 تومــان

چرخه رهبری

گروه مولفان | نویل ام تیچی| محمد علی طوسی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 408

4,500 تومــان

چرخه رهبری

گروه مولفان | نویل ام تیچی| محمد علی طوسی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
تعداد صفحات: 408

4,500 تومــان

  • 1