حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

باشگاه مغز (2) توجه و تمرکز

گروه مولفان | تارا رضاپور| حامد اختیاری| نعیم تدین
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 262

17,000تومــان

مغزینه توجه و تمرکز

گروه مولفان | تارا رضاپور
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 102

10,000 تومــان

مغز من در گذر زمان

گروه مولفان | تارا رضاپور| حامد اختیاری| نعیم تدین| محمدتقی جغتایی
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 132

12,500تومــان

بسته کاغذی مدادی ارزیابی شناختی در آزمودنی های فارسی زبان PCAP

گروه مولفان | تارا رضاپور| زهرا سلطانی نژاد| حامد اختیاری
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 48

8,000تومــان

باشگاه مغز

گروه مولفان | حامد اختیاری| تارا رضاپور
ناشر: مهرسا
تعداد صفحات: 296

17,000تومــان

  • 1