حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی و شبیه سازی پروژه های پزشکی و مهندسی پزشکی با COMSOL

گروه مولفان | بهروز باقری| پیمان عمرانی| ناهید قنبریان
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 543

47,500 تومــان

Matlab 2016 برای همه

گروه مولفان | احمدرضا بقایی| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 599

37,500 تومــان

شیمی برای دانشجویان مهندسی

گروه مولفان | ان کریشنامورتی| ان ولینایاگام| دی مدهاوان| ابولفضل کریمی| حمیده محمدعلیها| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 336

19,500 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی

گروه مولفان | الهام جلیل نژاد| پیمان عمرانی| حمیده محمدعلیها
ناشر: خلیج فارس
تعداد صفحات: 264

12,000 تومــان

راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی

گروه مولفان | حمیده محمدعلیها| پیمان عمرانی| الهام جلیل نژاد| کاظم میرجلیلی| مهشید روشنی
ناشر: زانیس
تعداد صفحات: 272

11,000 تومــان

راهنمای Matlab برای همه!

گروه مولفان | احمدرضا بقایی| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 592

25,000 تومــان

منطق فازی در MATLAB

گروه مولفان | مصطفی کیا| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

مرجع کاربردی Adobe Photoshop CS6

گروه مولفان | مریم شیرمحمدی| جواد قنبر| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 488

20,000 تومــان

مهندسی کنترل در MATLAB و SIMULINK

گروه مولفان | خاویر فرناندث د کانیته| سیپریانو گالیندو| اینماکولادا گارسیا مورال| احمدرضا بقایی| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 304

8,000 تومــان

تشریح کامل مسائل معماری کامپیوتر وریس مانو

گروه مولفان | عدنان نصری| پیمان عمرانی| ام. موریس مانو
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 192

7,500 تومــان

مرجع کاربردی Adobe Photoshop CS5

گروه مولفان | جواد قنبر| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

آموزش برنامه نویسی ArcObjects در محیط VBA

گروه مولفان | کانگ-تسونگ چانگ| سید رضا هاشمی پیکر| پیمان عمرانی
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 384

9,500 تومــان

  • 1