حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان| روح الله باقری
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 304

28,000 تومــان

مدیریت دانش بستر موفقیت در سازمان ها

گروه مولفان | رضا حسنوی| پیمان اخوان| محمدابراهیم سنجقی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

کسب و کار، فناوری و مدیریت دانش در آسیا

گروه مولفان | پاتریسیا اوردونیس د پابلوس| پیمان اخوان| مرتضی اکبرزاده صفویی
ناشر: مرکز تحقیقات و توسعه سازمان اتکا
تعداد صفحات: 448

30,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 152

10,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان| محمدرضا زاهدی| اکبر رحیمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تهران
تعداد صفحات: 384

22,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان| مریم دهقانی
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تعداد صفحات: 400

28,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان
ناشر: دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تعداد صفحات: 278

16,500 تومــان

گام های عملیاتی مدیریت دانش

گروه مولفان | پیمان اخوان| الهام جودی
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 200

9,500 تومــان

عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

گروه مولفان | رضا حسنوی| پیمان اخوان| محمدابراهیم سنجقی
ناشر: آتی نگر
تعداد صفحات: 149

7,500 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | مصطفی جعفری| پیمان اخوان| مریم اختری
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 312

7,500 تومــان

  • 1