حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000تومــان

فلسفه و کارکرد ژئوپولیتیک

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 326

16,000تومــان

امنیت، نقش رسانه و توریسم ایران

گروه مولفان | طیبه غزلی| پیروز مجتهدزاده
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

جغرافیای سیاسی در شاهنامه فردوسی

گروه مولفان | ابوالفضل کاوندی کاتب| پیروز مجتهدزاده| ابوالقاسم فردوسی
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 312

19,500تومــان

سیاستهای مرزی و مرزهای بین المللی ایران

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده| حمیدرضا ملک محمدی نوری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

27,000تومــان

دموکراسی و هویت ایرانی

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده
ناشر: کویر
تعداد صفحات: 318

7,000 تومــان

بازیگران کوچک در بازی بزرگ

گروه مولفان | پیروز مجتهدزاده| عباس احمدی
ناشر: معین
تعداد صفحات: 403

4,500 تومــان

  • 1