حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فلسفه مدرن فرانسه

گروه مولفان | رابرت ویکس| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 515

48,000تومــان

بازاندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها

گروه مولفان | لنا سولر| هوارد سانکی| پاول هوینینگن-هونه| پیروز ایزدی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 390

20,000تومــان

تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم

گروه مولفان | سرژ برشتاین| پیر میلزا| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 700

52,000تومــان

نشانه شناسی

گروه مولفان | اومبرتو اکو| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 128

10,500 تومــان

جامعه مصرفی

گروه مولفان | ژان بودریار| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 332

32,000 تومــان

نظام اشیا

گروه مولفان | ژان بودریار| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 228

20,000تومــان

سیاست و فرهنگ در نظام متحول جهانی

گروه مولفان | ایمنیوئل موریس والرستاین| پیروز ایزدی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 352

18,000 تومــان

در جست و جوی زبان کامل

گروه مولفان | اومبرتو اکو| پیروز ایزدی| ناصر فکوهی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 76

5,000 تومــان

جامعه شناسی تمدن مدرن

گروه مولفان | رمون آرون| پیروز ایزدی
ناشر: فرهنگ جاوید
تعداد صفحات: 96

6,000تومــان

مطالعاتی در تحلیل گفتمان

گروه مولفان | تون ا. وان دیک| پیروز ایزدی| مهران مهاجر| محمد نبوی
ناشر: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
تعداد صفحات: 264

5,000 تومــان

  • 1