حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تاریخ اروپا از قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیست و یکم

گروه مولفان | سرژ برشتاین| پیر میلزا| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 700

52,000تومــان

تاریخ روابط بین الملل -جلد 1

گروه مولفان | پیر میلزا| موریس وائیس| سید حامد رضیئی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 224

6,400 تومــان

تاریخ روابط بین الملل -جلد 2

گروه مولفان | پیر میلزا| موریس وائیس| سید حامد رضیئی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 280

6,500 تومــان

  • 1