حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

صید قزل آلا در آمریکا

گروه مولفان | ریچارد براتیگن| پیام یزدانجو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 196

13,000تومــان

در رویای بابل

گروه مولفان | ریچارد براتیگن| پیام یزدانجو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 238

17,000تومــان

گیتا

گروه مولفان | مهدی جواهریان| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 174

7,800تومــان

فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته

گروه مولفان | مایکل پین| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 934

59,500 تومــان

ادبیات پسامدرن

گروه مولفان | پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 344

23,500تومــان

سخن عاشق

گروه مولفان | رولان بارت| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 256

19,800تومــان

لذت متن

گروه مولفان | رولان بارت| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 96

8,900تومــان

اکران اندیشه

گروه مولفان | پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 336

19,900تومــان

فوکو را فراموش کن

گروه مولفان | ژان بودریار| سیلور لوترینژه| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 128

9,800تومــان

رولان بارت

گروه مولفان | رولان بارت| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 248

14,500تومــان

اوپانیشادها

گروه مولفان | مهدی جواهریان| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 272

8,500تومــان

بارت فوکو آلتوسر

گروه مولفان | مایکل پین| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 226

14,500تومــان