حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سراشیب شرق

گروه مولفان | اوکتاویو پاز| مهدی جواهریان| پیام یزدانجو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 135

12,000تومــان

باران بمبئی

گروه مولفان | پیام یزدانجو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 192

15,000 تومــان

سیذارتا

گروه مولفان | مهدی جواهریان| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 166

13,200 تومــان

دهاماپادا

گروه مولفان | مهدی جواهریان| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 160

13,200 تومــان

فرهنگ اندیشه ی انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته

گروه مولفان | مایکل پین| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 934

59,500تومــان

گیتا

گروه مولفان | مهدی جواهریان| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 174

7,800تومــان

در رویای بابل

گروه مولفان | ریچارد براتیگن| پیام یزدانجو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 238

17,000تومــان

ادبیات پسامدرن

گروه مولفان | پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 344

23,500 تومــان

صید قزل آلا در آمریکا

گروه مولفان | ریچارد براتیگن| پیام یزدانجو
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 196

17,000تومــان

سخن عاشق

گروه مولفان | رولان بارت| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 256

21,800 تومــان

لذت متن

گروه مولفان | رولان بارت| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 96

11,500 تومــان

اکران اندیشه

گروه مولفان | پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 336

19,900تومــان