حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

وضعیت استثنایی

گروه مولفان | جورجو آگامبن| پویا ایمانی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 173

14,000تومــان

آشنایی با هایدگر

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

8,500تومــان

آشنایی با فوکو

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 74

5,400تومــان

تئودور آدورنو

گروه مولفان | راس ویلسون| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 224

12,500 تومــان

فلسفه ی آگامبن

گروه مولفان | کاترین میلز| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 232

23,500تومــان

مارتین هایدگر

گروه مولفان | تیموتی کلارک| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 280

21,500 تومــان

زبان و مرگ در باب جایگاه منفیت

گروه مولفان | جورجو آگامبن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 266

25,500تومــان

حقیقت دموکراسی

گروه مولفان | ژان-لوک نانسی| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 88

3,900 تومــان

کودکی و تاریخ درباره ی ویرانی تجربه

گروه مولفان | جورجو آگامبن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 0

23,800 تومــان

آشنایی با دریدا

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 88

2,000 تومــان

ژاک دریدا

گروه مولفان | پویا ایمانی| نیکلاس رویل
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 288

21,500تومــان

دموکراسی

گروه مولفان | برنارد کریک| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 188

3,900 تومــان

  • 1