حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تجزیه و تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه

گروه مولفان | پل کراوس| اولگ واسن زوک| اسکات دی سادهوف| حمید لسانی| وحید سماواتیان| محمد نورمحمدپور
ناشر: قدیس
تعداد صفحات: 754

40,000 تومــان

اخبار حلاج

گروه مولفان | لوئی ماسینیون| پل کراوس| حمید طبیبیان
ناشر: اطلاعات
تعداد صفحات: 94

5,000تومــان

تحلیل ماشینهای الکتریکی

گروه مولفان | پل کراوس| مرتضی سقائیان نژاد| حسن نیک خواجوئی
ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 854

29,900تومــان

تحلیل ماشین های الکتریکی و سیستم های محرکه

گروه مولفان | پل کراوس| اولگ واسن زوک| اسکات دی سادهوف| مصطفی صدیقی زاده| محمد صادق صابری| سعید افشاری زاده بهبهانی
ناشر: سها دانش
تعداد صفحات: 592

30,000تومــان

فرهنگ ایرانی و اندیشه یونانی

گروه مولفان | سید مهدی حسینی اسفیدواجانی| پل کراوس
ناشر: علم
تعداد صفحات: 372

13,500 تومــان

السیره الفلسفیه

گروه مولفان | محمد بن زکریا رازی| پل کراوس| عباس اقبال آشتیانی| مهدی محقق
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 104

3,200 تومــان

اخبار حلاج

گروه مولفان | لوئی ماسینیون| پل کراوس| امید حلاج
ناشر: جامی
تعداد صفحات: 360

16,000 تومــان

  • 1