حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بور و نظریه کوانتومی

گروه مولفان | پل استراترن| امیرهمایون محسنی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 108

12,500تومــان

گالیله و منظومه شمسی

گروه مولفان | پل استراترن| امیرهمایون محسنی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 94

11,500تومــان

آشنایی با ارشمیدس

گروه مولفان | پل استراترن| امیرهمایون محسنی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 99

9,000تومــان

آشنایی با نیچه

گروه مولفان | پل استراترن| مهرداد جامعی ندوشن
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 72

7,900تومــان

آشنایی با هایدگر

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

8,500تومــان

6 نظریه ای که جهان ر ا تغییر داد

گروه مولفان | پل استراترن| محمد رضا توکلی صابری| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 400

21,000تومــان

آشنایی با فوکو

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 74

5,400تومــان

آشنایی با ارسطو

گروه مولفان | پل استراترن| شهرام حمزه ای
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

6,900تومــان

آشنایی با کانت

گروه مولفان | پل استراترن| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 64

5,500تومــان

آشنایی با آکویناس

گروه مولفان | پل استراترن| شهرام حمزه ای
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

6,900 تومــان

آشنایی با هگل

گروه مولفان | پل استراترن| مسعود علیا
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

5,900تومــان

آشنایی با سقراط

گروه مولفان | پل استراترن| علی جوادزاده
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 71

5,900 تومــان