حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آشنایی با هایدگر

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

8,500 تومــان

آشنایی با نیچه

گروه مولفان | پل استراترن| مهرداد جامعی ندوشن
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 72

7,900 تومــان

آشنایی با فوکو

گروه مولفان | پل استراترن| پویا ایمانی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 74

5,400 تومــان

آشنایی با ارسطو

گروه مولفان | پل استراترن| شهرام حمزه ای
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

6,900 تومــان

آشنایی با کانت

گروه مولفان | پل استراترن| کاظم فیروزمند
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 64

5,500 تومــان

آشنایی با آکویناس

گروه مولفان | پل استراترن| شهرام حمزه ای
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

6,900 تومــان

آشنایی با هگل

گروه مولفان | پل استراترن| مسعود علیا
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

5,900 تومــان

مارتین هایدگر

گروه مولفان | پل استراترن| مجید مددی
ناشر: مهرویستا
تعداد صفحات: 128

6,000 تومــان

آشنایی با ماکیاوللی

گروه مولفان | پل استراترن| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

4,700 تومــان

آشنایی با سارتر

گروه مولفان | پل استراترن| زهرا آرین
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 80

9,900 تومــان

آشنایی با تورینگ

گروه مولفان | پل استراترن| جواد ثابت نژاد
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 80

3,000 تومــان

آشنایی با اوپنهایمر

گروه مولفان | پل استراترن| جواد ثابت نژاد
ناشر: ذکر
تعداد صفحات: 88

2,700 تومــان