حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

طراحی از چهره

گروه مولفان | پل لویل| حمیدرضا رستمی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 124

15,000 تومــان

طراحی چهره پائول لویل

گروه مولفان | پل لویل| فاطمه بهرامی| محمد حسن اثباتی| بهروز آرانی
ناشر: اسلیمی
تعداد صفحات: 128

8,000 تومــان

تکنیکهای طراحی

گروه مولفان | پل لویل| خدیجه مالمیر| علی محمد مصلحی
ناشر: موسسه انتشاراتی فخراکیا
تعداد صفحات: 204

16,500 تومــان

  • 1