حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مبانی و اصول کارآفرینی اجتماعی

گروه مولفان | مهرداد نوابخش| احسان قاسمی
ناشر: بهمن برنا
تعداد صفحات: 242

20,000 تومــان

1000 پرسش، 10 آزمون بازاریابی

گروه مولفان | احسان قاسمی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 283

12,500 تومــان

تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر

گروه مولفان | رضا محمدکاظمی| احسان قاسمی| ویلیام اف آرنز| مایکل اف ویگولد| کریستین آرنز
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 312

15,000 تومــان

کتاب جامع کارآفرینی

گروه مولفان | محمود احمدپور| بهروز جمالی| احسان قاسمی
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: None

9,500 تومــان

تبلیغات نوآورانه در عصر حاضر

گروه مولفان | محمدرضا کاظمی| احسان قاسمی| بهروز جمالی
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 304

8,500 تومــان

کتاب جامع کارآفرینی

گروه مولفان | محمود احمدپور| بهروز جمالی| احسان قاسمی
ناشر: کتابخانه فرهنگ
تعداد صفحات: 246

4,000 تومــان

  • 1