حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

ظهور دیالکتیک آلمانی

گروه مولفان | زهره معماری| پگاه مصلح| لیدا شجاعی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 311

21,000 تومــان

مثنوی هدایت نامه

گروه مولفان | رضاقلی بن محمد هادی هدایت| پگاه مصلح| لیدا شجاعی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 367

26,000 تومــان

دیالکتیک هگل

گروه مولفان | هانس-گئورگ گادامر| پگاه مصلح
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

نهیب و نجوا

گروه مولفان | پگاه مصلح
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 272

4,800 تومــان

نخبه گرایی مشارکتی

گروه مولفان | پگاه مصلح
ناشر: قصیده سرا
تعداد صفحات: 152

1,900 تومــان

  • 1