حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قلمرو تازه علوم شناختی

گروه مولفان | جورج لاکوف| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 985

65,000 تومــان

روایت ها و راوی ها

گروه مولفان | گرگوری کری| محمد شهبا
ناشر: مینوی خرد
تعداد صفحات: 302

22,000تومــان

17,600تومــان

استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم

گروه مولفان | جورج لاکوف| مارک جانسون| هاجر آقاابراهیمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 356

29,500 تومــان

درآمدی تازه بر فلسفه ی زبان

گروه مولفان | ویلیام جی لایکن| کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 435

33,000 تومــان

زبان شناسی شناختی

گروه مولفان | رضا نیلی پور
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 176

14,000تومــان

11,200تومــان

نظریه و روش در تحلیل گفتمان

گروه مولفان | ماریانه یورگنسن| لوئیز ج فیلیپس| هادی جلیلی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 363

22,000تومــان

17,600تومــان

گفتمان و جامعه

گروه مولفان | حمید عضدانلو| بروس لینکلن
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 234

14,000تومــان

11,200تومــان

تحلیل محتوا

گروه مولفان | کلاوس کریپندورف| هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 261

22,000تومــان

17,600تومــان

زبان چگونه کار می کند

گروه مولفان | دیوید کریستال| علی ربیع
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 666

43,500 تومــان

درباره زبان

گروه مولفان | محمد رضا باطنی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 0

8,000 تومــان

چهار گفتار درباره زبان

گروه مولفان | محمد رضا باطنی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 132

9,000 تومــان

زبان و ذهن

گروه مولفان | نوآم چامسکی| کورش صفوی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 271

18,000تومــان

14,400تومــان