حالت نمایش
  • فقط نمایش کالاهای موجود
مرتب سازی براساس

قوانین و مقررات رشته های ورزشی

گروه مولفان | حسن دلروز| حسن شفیع زاده
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 320

19,500 تومــان

ورزش باستانی از دیدگاه ارزش

گروه مولفان | محمد مهدی تهرانچی
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 405

4,800 تومــان

علم و کشتی

گروه مولفان | عسکر موسوی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 200

9,500 تومــان

ستارگان فوتبال

گروه مولفان | مهران محمدی| کیوان محمدی| فرشاد مزینانی
ناشر: عصر کتاب
تعداد صفحات: 80

1,500 تومــان

آموزش نانچوکا

گروه مولفان | تاداشی یاماشیتا| محمد همت خواه
ناشر: عصر کتاب
تعداد صفحات: 192

12,600 تومــان

آموزش کشتی

گروه مولفان | تام جارمن| رید هنلی| محمد همت خواه
ناشر: عصر کتاب
تعداد صفحات: 176

12,600 تومــان

اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

گروه مولفان | مرتضی دوستی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 264

14,900 تومــان

مدیریت ریسک در فعالیت های ورزشی و تفریحی

گروه مولفان | جان اتو اسپنگلر| دانیل کانوتون| اندرو تی پیتمن| مرتضی دوستی| ابراهیم علی دوست| حمیدرضا گوهررستمی
ناشر: ورزش
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

مدیریت اماکن و فضاهای ��رزشی

گروه مولفان | میرمحمد کاشف
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

روان شناسی ورزشی

گروه مولفان | باربارا وودز| فتح الله مسیبی
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 168

9,500 تومــان

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش

گروه مولفان | رحیم رمضانی نژاد
ناشر: بامداد کتاب
تعداد صفحات: 400

22,500 تومــان

مدیریت شهری و ورزش همگانی

گروه مولفان | مهرزاد حمیدی| سید محمد هادی ایازی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 184

7,000 تومــان