حالت نمایش
  • فقط نمایش کالاهای موجود
مرتب سازی براساس

نظریه هنر

گروه مولفان | سینتیا فریلند| رحیم قاسمیان
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 224

9,000 تومــان

فلسفه ی هنر

گروه مولفان | ژان لاکست| محمد رضا ابوالقاسمی
ناشر: ماهی
تعداد صفحات: 144

7,000 تومــان

تاریخ هنر

گروه مولفان | دینا آرنولد| رحیم قاسمیان
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 180

9,000 تومــان

هنر رنسانس

گروه مولفان | جرالدین ا جانسون| رحیم قاسمیان
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 202

4,500 تومــان

آن چه هنر است

گروه مولفان | آرتور سی دانتو| فریده فرنودفر
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 173

12,500 تومــان

هنر و جامعه در جهان ایرانی

گروه مولفان | شهریار عدل| احسان اشراقی
ناشر: توس
تعداد صفحات: 398

20,000 تومــان

مبانی فلسفی نقد و نظر در هنر

گروه مولفان | محمد ضمیران
ناشر: نقش جهان
تعداد صفحات: 524

30,000 تومــان

فرهنگ واژگان هنر

گروه مولفان | عرفان قانعی فرد
ناشر: علم
تعداد صفحات: 548

38,500 تومــان

حقیقت و زیبایی

گروه مولفان | بابک احمدی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 598

35,500 تومــان

عصر آوانگارد

گروه مولفان | هیلتون کرامر| پرتو اشراق
ناشر: ناهید
تعداد صفحات: 690

28,000 تومــان

هنر فقیر

گروه مولفان | رابرت لاملی| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 90

18,500 تومــان

دادا و سوررئالیسم

گروه مولفان | بیگزبی| حسن افشار
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 112

5,800 تومــان